De tentoonstelling “In de intimiteit van een Prins, Alexander van België” is een unieke gelegenheid om de Prins, die een heel discreet bestaan heeft geleden, beter te leren kennen.  Zijn familie (onze koninklijke Familie) lag hem nauw aan het hart.  Het was zijn rode draad doorheen zijn leven.

Brieven, voorwerpen, tekeningen en foto’s zullen de Prins in het daglicht plaatsen zoals we hem nooit eerder zagen.  De Prins werd streng opgevoerd door Koning Léopold III en Prinses Lilian, trouwens net zoals zijn broers de latere Koningen Boudewijn en Albert II.  Het maakte van hem een leergierig persoon die voor alles en nog wat interesse had.  Cultuur, geschiedenis, wetenschap, muziek, kunst, lectuur, …  Hij had een ruime waaier interesses.

Doorheen de tentoonstelling komen de innige banden tussen de leden van de koninklijke Familie op de voorgrond, zoals bv. in de moeilijke tijden van de Tweede Wereldoorlog als tijdens de koningskwestie.  Gelukkig waren er ook momenten van intens geluk zoals bij een geboorte, een huwelijk, …  Foto’s waarop we Prins Boudewijn met zijn klein broertje, Prins Alexander,  zien tijdens een behendigheidsspel alsook de jonge Prinsessen Marie-Christine en Esmeralda die door de tuinen van het koninklijke paleis te Laken dollen met hun broertje geven ons een beeld van intieme en intense momenten ver weg van alle protocol.

Tentoonstelling 

Verschillende brieven en foto’s getuigen van de sterke band tussen Prins Alexander en zijn grootmoeder, Koningin Elisabeth.  De onderlinge briefwisseling was één brok tederheid.  De briefwisseling tussen Prins Alexander en zijn ouders handelde vaak over de voorbeeldige zoon die hij graag wou zijn.  Een perfecte zoon waar ze fier mochten op wezen.  Algemeen genomen kunnen we uit elk schrijven, ontvangen of geschreven door de Prins, afleiden wat een bezorgd en teder man hij was.

In 2006 leidde het humanisme van de Prins hem samen met zijn echtgenote tot de oprichting van het Hulpfonds Prins en Prinses Alexander van België die de hulp aan minderbedeelden tot doel heeft.

Deze tentoonstelling is een boost aan emoties en is tot stand gekomen dankzij Prinses Léa die op deze manier haar echtgenoot wilt eren.   Zowel allerhande voorwerpen en memento’s als brieven die nooit eerder werden getoond komen hier in de kijker.  Wij wensen elke bezoeker een prachtige ontdekkingsreis in de voetsporen van Prins Alexander.  Een bescheiden Prins die van zijn land, van de mensen en van het leven hield.  Moge zijn vriendelijkheid en zijn opzet postuum ieder van ons beïnvloeden…

TENTOONSTELLING

ALEXANDER VAN BELGIË 

IN DE INTIMITEIT VAN EEN PRINS 

Copyright Expo Alexandre de Belgique - 2019 - Mentions légales